Stichting » Financieel

Financieel

Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:

 • Subsidies en andere bijdragen
 • Schenkingen, erfstellingen en legaten
 • Alle andere verkrijgingen en baten

 

Bijdragen in 2020 van Stichting Cultuurfonds Zeelandia.

 

Over 2020 is een bedrag van  €  34.600,- uitgekeerd.

De belangrijkste bijdragen zijn:

 • Stichting ons Museum                  € 2.500,-
 • Stadhuismuseum                         € 2.500,-
 • Centree                                     € 10.000,-
 • Stichting Culturele Activiteiten SD  € 2.500,-
 • Nationaal Monument SD               € 2.500,-
 • Brouws Museum                          € 1.300,-
 • Popmonument                             € 1.500,-
 • Goese cultuurprojecten                 € 2.000,-

 

Daarnaast  zijn nog 7 bijdragen  =  € 1.000,-  en 14 < € 1.000,- verleend.

Staat van baten en lasten:

Vermogen per 1/1/ 2020  € 12.188,-

Baten € 50.000,-

Lasten € 25,-

Vermogen per 31/12/2020  €  27.551,-

 

 

Zierikzee, 12-01-2021

 

Bijdragen

De stichting financiert haar activiteiten uit schenkingen, legaten, erfstellingen, subsidies en andere bijdragen.

Mocht u zelf interesse hebben hierin bij te dragen, dan kunt contact opnemen middels het contactformulier op deze site.