Stichting » Financieel

Financieel

Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:

  • Subsidies en andere bijdragen
  • Schenkingen, erfstellingen en legaten
  • Alle andere verkrijgingen en baten

 

Over 2016 is een bedrag van € 33.543,- aan bijdragen verleend.

Belangrijkste bijdragen:

  • Stichting Centree € 10.000
  • Consort Luscinia € 2.000,-
  • Zeeuws Orkest € 2.500,-
  • Stichting Rederijkers € 2.500,-
  • Stad en Lande  € 2.500,-
  • Museum Boymans van Beuningen € 5.000,-
  • Zeeuwse Muziekschool € 1.000,-

 

En nog 17 bijdragen < € 1.000,-

Vermogen per 1/1/2016              € 648,-

Ontvangsten                              € 50.145,-
Uitgaven                                    € 33.543,-

Vermogen 31/12/201                € 17.250,-          

 

Zierikzee, juli 2017

 

Bijdragen

De stichting financiert haar activiteiten uit schenkingen, legaten, erfstellingen, subsidies en andere bijdragen.

Mocht u zelf interesse hebben hierin bij te dragen, dan kunt contact opnemen middels het contactformulier op deze site.