Stichting » Financieel

Financieel

Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:

 • Subsidies en andere bijdragen
 • Schenkingen, erfstellingen en legaten
 • Alle andere verkrijgingen en baten

 

Bijdragen in 2017 van Stichting Cultuurfonds Zeelandia.

 

Over 2017 is een bedrag van  €  48.900,- uitgekeerd.

De belangrijkste bijdragen zijn:

 • Evenement Zierikzee 800 € 2.500,-
 • Muziekdag SchouwenDuiveland                             250,-
 • KBO    500,-
 • Renesse – kunstwerk                 5.000,-
 • Centree 000,-            
 • Stichting Rederijkers    000,-
 • Watersnoodmuseum 500,-
 • Verenigde musea SchouwenDuiveland    000,-
 • Zeeuws Orkest    500,-
 • Stichting Zeeuwse klederdracht    000,-

 

Daarnaast  zijn nog  17 bijdragen   >   € 1.000,- verleend.

Staat van baten en lasten:

Vermogen per 1/1/ 2017  € 17.250,-

Baten € 45.000,-

Lasten € 128,-

Vermogen per 31/12/2017  €  13.222,-

 

Zierikzee, 13 November 2018

 

Bijdragen

De stichting financiert haar activiteiten uit schenkingen, legaten, erfstellingen, subsidies en andere bijdragen.

Mocht u zelf interesse hebben hierin bij te dragen, dan kunt contact opnemen middels het contactformulier op deze site.