Financieel

Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:

  • Subsidies en andere bijdragen
  • Schenkingen, erfstellingen en legaten
  • Alle andere verkrijgingen en baten

 

Bijdragen in 2022 van Stichting Cultuurfonds Zeelandia.

 

Over 2022 zijn 28 bijdragen toegekend met een bedragen van € 500,- tot <   € 2.500,-.
Samenstelling van het totaal aan bijdragen zijn:

1 bijdrage aan Centree van € 10.000,-
1 bijdrage van  € 2.650,- aan Stichting Rederijkers
5 bijdragen van ieder € 2.500,-

totaal bijdragen € 52.600.-

Staat van baten en lasten:

Vermogen per 1/1/ 2022  € 37.883,-

Baten € 50.000,-

Lasten € 25,-

Vermogen per 31/12/2022  €  26.605,-

 

 

Bijdragen

De stichting financiert haar activiteiten uit schenkingen, legaten, erfstellingen, subsidies en andere bijdragen.

Mocht u zelf interesse hebben hierin bij te dragen, dan kunt contact opnemen middels het contactformulier op deze site.