Stichting » Financieel

Financieel

Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:

 • Subsidies en andere bijdragen
 • Schenkingen, erfstellingen en legaten
 • Alle andere verkrijgingen en baten

 

Bijdragen in 2018 van Stichting Cultuurfonds Zeelandia.

 

Over 2018 is een bedrag van  €  47.565,- uitgekeerd.

De belangrijkste bijdragen zijn:

 • Evenement Zierikzee                            € 2.500
 • Barokkoor Luscinia                               € 2.500
 • Stichting Carillon                                  € 1.000
 • Stichting film                                       € 1.000
 • Centree                                             € 10.000           
 • Stichting Rederijkers                            € 2.500
 • Brouwershaven ‘dichter bij Cats’           € 2.500
 • Boek Zierikzee                                    € 2.500
 • Zeeuws Orkest                                   € 2.500
 • Koninklijk Zeeuws genootschap            € 5.000

 

Daarnaast zijn nog 26 bijdragen < € 1.000 verleend.

Staat van baten en lasten:

Vermogen per 1/1/ 2018:  € 13.222

Baten € 50.000

Lasten € 230

Vermogen per 31/12/2018:  € 17.263

 

Zierikzee, 24-3-2019

 

Bijdragen

De stichting financiert haar activiteiten uit schenkingen, legaten, erfstellingen, subsidies en andere bijdragen.

Mocht u zelf interesse hebben hierin bij te dragen, dan kunt contact opnemen middels het contactformulier op deze site.