Stichting » Financieel

Financieel

Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:

 • Subsidies en andere bijdragen
 • Schenkingen, erfstellingen en legaten
 • Alle andere verkrijgingen en baten

 

Bijdragen in 2019 van Stichting Cultuurfonds Zeelandia.

 

Over 2019 is een bedrag van  €  55.050,- uitgekeerd.

De belangrijkste bijdragen zijn:

 • Stichting Evenement Zierikzee              € 3.000
 • St. Stadhuismuseum                            € 2.000
 • Centree                                            € 10.000           
 • Stichting Rederijkers                           € 1.500
 • Stad en Lande                                    € 1.200
 • Zeeuws Orkest                                   € 2.500
 • Muziek Monumentaal                          € 1.500
 • Speelfilm Slag om de Schelde              € 3.750

 

Daarnaast zijn nog 14 bijdragen van € 1.000 en 33 bijdragen van minder dan € 1.000 verleend.

Staat van baten en lasten:

Vermogen per 1/1/ 2019:  € 17.263

Baten € 50.000

Lasten € 25

Vermogen per 31/12/2019:  € 12.188

 

Zierikzee, 02-01-2020

 

Bijdragen

De stichting financiert haar activiteiten uit schenkingen, legaten, erfstellingen, subsidies en andere bijdragen.

Mocht u zelf interesse hebben hierin bij te dragen, dan kunt contact opnemen middels het contactformulier op deze site.