Financieel

Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:

  • Subsidies en andere bijdragen
  • Schenkingen, erfstellingen en legaten
  • Alle andere verkrijgingen en baten

 

Bijdragen in 2021 van Stichting Cultuurfonds Zeelandia.

 

Over 2021 is een bedrag van  €  49.150,- uitgekeerd.

De belangrijkste bijdragen zijn:

1 bijdrage aan CASD              € 5.000,-

6 bijdragen van ieder             € 2.500,-

17 bijdragen van minder dan  € 2.500,-

 

Staat van baten en lasten:

Vermogen per 1/1/ 2021  € 27.551,-

Baten € 50.000,-

Lasten € 25,-

Vermogen per 31/12/2020  €  37.883,-

 

 

Zierikzee, 22-02-2021

 

Bijdragen

De stichting financiert haar activiteiten uit schenkingen, legaten, erfstellingen, subsidies en andere bijdragen.

Mocht u zelf interesse hebben hierin bij te dragen, dan kunt contact opnemen middels het contactformulier op deze site.