Stichting Cultuurfonds Zeelandia

De Stichting Cultuurfonds Zeelandia heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in de regio Zeeland.

De stichting doet dat door het ondersteunen van sociaal-culturele, cultuur- en kunsthistorische en landschapsontwikkeling activiteiten, het stimuleren van kunstuitingen en al wat met het voorgaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
De stichting tracht dit doel te bereiken onder meer door het verlenen van financiƫle ondersteuning.

De Stichting Cultuurfonds Zeelandia is een erkende ANBI ( Algemeen Nut Beogende Instelling) gevestigd te Zierikzee.
De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Zuidwest Nederland onder inschrijfnummer  22064969 en in het ANBI register van de belastingdienst onder het
fiscaal nummer 8183.30.727.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van tenminste twee leden. De bestuursleden zijn onbezoldigd.

Het bestuur wordt momenteel gevormd door:
Dhr. H.J. Doeleman
Dhr. P. Schotte